uppdaterat 2 augusti, 2018


AKTUELLT

Medlemsmöten 


Hösten 2018


September 13, kl. 13.30 träffas vi i entren till Historiska museet på Narvavägen 13 - 17. Fri entre men meddela kontaktperson Britta Berglund. Pågående utställning ”100% kamp – Sveriges historia om de många rättighetskampernas Sverige.”

Oktober 18, kl. 13:30. Guidad visning av Konsten i Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Vi träffas i Huvudingången 15 minuter innan. Visningen tar 60 minuter och gruppen blir högst 20 personer inklusive guiden. Kontaktperson Birgitta Wannberg: birgittawannberg@gmail.com eller 070 4332446.  Kostnad 150 kr. på 413 7144-4. 

November 8, !! (stod fel innan) kl. 13.30 träffas vi i Gula Salen på Baldersgatan för Afternoon tea. Anmälan genom att sätta in 200 kr. på 413 7144-4. Kontaktperson Birgitta Wannberg. 

December 6, Adventskaffa som tidigare. Anmälan sätt in 175 kr. på 413 7144-4. Kontaktperson May-Lis Rombo på tel: 070 2141766.

Annan person i ledningsgruppen kan också kontaktas till alla medlemsmöten, till exempel Birgitta Wannberg tel: 070 4332446  birgittawannberg@gmail.com


Du som är intresserad av till Sverige nyanlända sjuksköterskor.  Kontakta Birgitta Wannberg på  nsmwse@gmail.comTidigare Medlemsmöten

Medlemsmöten 2017.


Den 22 februari, klockan 13:30 på Baldersgatan 1. Årsmöte. Program: 15:00 Oili Dahl vice ordförande i SSF följer upp utredningen om legitimation för undersköterskor.  Kontaktperson Birgitta Wannberg. Tel: 070 4332446 eller  birgittawannberg@gmail.com  . Anmälan genom att betala 175 kr till plusgiro 413 7144-4. ange namn. Det var trevligt och inspirerande.


Den  22 mars klockan 13:30 besöker vi Måleriyrkets museum, Brännkyrkagata 70, 118 23 Stockholm. Kontaktperson Britta Berglund:  Briber30@gmail.com eller 073 8052838. Anmälan är viktig men det är gratis. Grupp på 10 personer. OBS. Måleriyrkets museum stänger för alltid i mitten på april.  Så det är sista möjligheten. Det var trevligt och lärorikt.


Den  19 april om  Distriktssjuksköterskans berättelse  med Inger Rising. Kontaktperson Britt Thörn: britt.lasse@comhem.se eller 073 5880057. Anmälan genom att betala 175  kr.  till plusgiro413 7144-4. Obs. ange namn!  

Det var uppskattat och väckte intresse i vad som händer framöver med distriktssköterskan. 


Den 17 maj   Kom kl. 11:35 till Teater, Kafe Klara, Klara Soppteater för programmet   Värp först och kackla sen! med Mattias Enn om Birgit Nilssons karriär. Sätt in 200 kr.  på plusgiro 413 7144-4. Soppa, bröd, kaffe ingår. Kontaktperson Anita Johansson: anita.johansson06@gmail.com  072 1946761

Mycket uppskattat.


SPKs höstprogram 2017

September  den 20  träffades vi och uppskattade att se 

 ’Nattorienterarna’ på Stadsteatern, framför allt var Meta Welander och Yvonne Lombard imponerande.   


Oktober

Torsdagen den 26,  klockan 13:00 

'Thanksgivinglunch' på Baldersgatan 1 

kostnad 300 kr

Kontaktperson Birgitta Wannberg

birgittawannberg@gmail.com   070 4332446. 


November

Torsdag den 16, klockan 13.30 

Baldersgatan 1.

'Att vara Udda.' Elisabeth Wallenius från Sällsynta Diagnoser berättar för oss. Det  är av speciellt intresse för oss sjuksköterskor. Vi kommer också att bjuda in Kollega till kollega sjuksköterskor som har sponsorer.  

Kostnad 275 kr. 

Kontaktperson Britta Berglund.telefon: 073-8052838. 


December 

Torsdag den 7, klockan 13:30

Baldersgatan 1

Traditionellt Adventskaffe 

Kostnad 150 kr. 

Kontaktperson: May-Lis Rombo: 070 2141766.


 Birgitta.
Sommar.
Vårens aktiviteter avslutade Ledningsgruppen med en lunch på båten Östanå. Som aktiva SPKare var flera av oss på andra platser än Stockholm, men Lisa, Britta, Helene, Anita och Birgitta var med. Som alltid trevligt att träffas. 

Hoppas alla har det fint i sommar var vi nu än befinner oss. 

Tyvärr, tog det slut på teaterbiljettrna, för de som inte redan har en.  För övrigt är höstens program så som planerat och så som det står i OmvårdnadsMagasinet.

Birgitta den 10 juni 2017. 

Aktuellt den 9 maj.
Av vårens aktiviteter återstår bara ett Medlemsmöte och det är den 18 maj 13:30 på Waldermarsudde. Utställning som pågår är 'Folkskolan 175 år' och Joan Miro ' Vardagslivets poesi.' Spårvagn 7 tar oss dit. Vi ses där. Lisa och Birgitta.Inför hösten har vi några teaterbiljetter kvar till Stadsteatern onsdagen den 20 september 2017 kl.18:00, med fina platser för 315 kr. Det är "Nattorienterarna" av Kristina Lugn med
Yvonne Lombard och Meta Velander. 


 

2017
Vi har skickat ut i brev med vår inbjudan till alla medlemmar att ni är Välkommen till SPKs Årsmöte den den 23 februari klockan 13:30 på Baldersgatan 1. Efter årsmötet och fikat presenterar Gunvor Jonsson en föreläsning som utgår från frågan: 
Har Äldre Rättigheter?
 

Vårens program

Mars

Torsdag 23,  kl. 13:30

Tutankhamonutställningen, 200 kr.

Anmälan till Britta Berglund

Briber30@gmail.com   0738052838


April

Torsdag 20, kl. 13:00!

Tumba Saluhallen med blomförsäljning

och vi äter ärtsoppa.

Kostnad 125 kr och extra för punch.

Anmälan till Britta Berglund

Briber30@gmail.com 0738052838


Maj

Torsdag 18, kl. 13:30

Waldemarsudde  150 kr.

En sagolik skola - Folkskolan 175 år.

Anmälan till Lisa Engström

Engstrom.lisa@gmail.com   0707708262

 
Anmälan sker genom att sätta in kostnaden på plusgiro 413 7144-4 i god tid innan. För vissa saker räcker det med senast en vecka innan, för andra saker måste vi ha längre framförhållning. För Tutankhamonutställningen behöver vi få in anmälan så fort ni kan. Tack.

Höstens program inkluderar Thanksgivinglunch och Adventskaffe "hemma" i Sjuksköterskornas hus och vi diskuterar fortfarande de andra programmen.

uppdaterat 23 januari 2017, Birgitta.
 

2016 
December
Hoppas Alla har haft en trevlig och skön julhelg och som pensionär har man ju också självklart ledigt under mellandagarna för trevliga aktiviteter. Mest aktuellt för SPK just nu är att önska Gott Nytt År 2017.

Och för de det berör. Angående förvecklingen om dag för Adventskaffet som vi beklagar så har pengarna betalats tillbaka och vi har ringt de vi kunde nå och beklagat också.  Och vi hoppas att ses snart för Årsmötet. Birgitta.


November
Det blir justeringar igen och besöket i Riksdagshuset var uppskattat och vi var 15 personer och en duktig guide.

Kollega till Kollega Språk-Cafe' hade vi 16 november och jag undrar om det inte vore logiskt att betrakta det som en tydlig SPK angelägenhet? Vi gör ju den tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Barnmorskeföreningen så rent organisatoriskt behöver vi kanske tänka till. Trevligt är det och vi har på vår nätverksista 14 nyinflyttade sjuksköterskor, men det är fler av oss som varit här länge som är med i nätverket.

Nästa SPK medlemsmöte blir Adventskaffe fredag den 9 december, se nedanför uppdateringstext.

***

Inför besöket på Riksdagshuset den 18 november så träffas vi 13:30 vid Entre' Riksdagsgatan 3, som är Allmänhetens Entre'.
Vi ses där. Birgitta.

Hur det ser ut i vårt program idag den 12 oktober. och justerat igen den 27 oktober.

Torsdag den 20 oktober i Sjuksköterskornas hus på Baldersgatan 1 klockan 13:00 åt vi tillsammans 'Thanksgiving-lunch' med kalkon och diverse annat gott. Bilder kommer att läggas ut om några dagar. (27 okt)

Onsdag den 16 november har vi 'Kollega till kollega Språk-cafe för nyinflyttade kollegor' igen. Vi träffasde som sist i Sjuksköterskornas hus på Baldersgatan 1 klockan 17:00 - 19:00.  Anmälan sker genom mail: nsmwse@gmail.com och Birgitta ger närmare information.  Mer information finns på www. swenurse.se, www.vardforbundet.se, www.barnmorskeforbundet.se

Fredagen 18 november har vi Guidad tur av Riksdagshuset'.

OBS ändrat datum.
Fredag den 9 december
har vi som tidigare år 'Adventskaffe'. Se mer information längre ner på den här sidan.

'Promenaden på Kungsholmen' den 15 september uppskattades verkligen.

Innan årsmötet 2017 tar vi gärna emot önskemål och förslag på vad vi kan arrangera till nästa års medlemmsmöten.
Augustirapport
  
 'Kollega till kollega' information finns på första sidan.
   Det vi kallade Fadderverksamheten heter nu Kollega till kollega. Vi träffades i juni och stämde av igen i torsdags på Baldersgatan, barnmorskorna Anna Vikström, Margareta Rehn och ordförande Anna Nordfjäll, och David Liljeqvist från Vårdförbundet, och från SPK Helene Rotsman Axnäs och Birgitta Wannberg. Inger Torpenberg från Svensk Sjuksköterskeförening hade förhinder.
   Anmälan till träffen mellan 17:00 - 19:00 den 8 september 2016 för 'sjuksköterskor och barnmorskor som nyss kommit till Sverige' skede genom e-post till: nsmwse@gmail.com  - som Birgitta ansvarar för och besvarar och bjuder in till med adress och vägbeskrivning. 
   Informationen annonseras på hemsidor: www.swenurse.se   www.vardforbundet.se  www.barnmorskeforbundet  och här på - www.spksthlm.se

Höstens program annonseras i OmvårdnadsMagasinet och här på hemsidan. Med reservation för finjustering närmare hösten ser programmet ut enligt följande:

Enligt önskemål från årsmötet 2016 gör vi en vandring. Den blir med guide på 'Kungsholmen med sjukhusen' den 15 september kl. 13:30. Anmälan genom att sätta in 125 kr på plusgiro 413 7144-4 senast en vecka innan. 

Thanksgivinglunch med kalkon och annat gott på Baldersgatan 1 kl. 13:00 den 20 oktober. Anmälan genom att sätta in 250 kr. på plusgiro 413 7144-4 senast en vecka innan.

* Besök med guide på Riksdagshuset den 18: november kl 13.30 -14.30.   Anmälan genom att sätta in 150 kr. på plusgiro 413 7144-4 senast en vecka innan.

* Adventskaffe så som förr om åren planeras för fredagen den 9 december kl. 13:30. Anmälan genom att sätta in 200 kr på plusgiro 413 7144-4 senast en vecka innan.

Kom ihåg att skriva namn på alla anmälningar.

Kontaktpersoner: Lisa Engström och Birgitta Wannberg, se kontaktuppgifter under Ledningsgruppen.
Vårprogrammet 2015  såg ut så här:

Vårt Årsmöte hade vi den 19 februari 2015
   i Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, Stockholm.

Efter sedvanliga årsmötes förhandlingar serverades kaffe.

Under årsmötet tackades Linnea Stark för sin väl genomförda insats som ordförande. Linnea har varit ordförande i sex år.

Till ny ordförande valdes Birgitta Wannberg.

Eva Novak, Vårdförbundet, berättade om arbetet i förbundet.
Där ekonomin för tillfället är en stor fråga.
Bemanningsföretag leder till minus i ekonomin och till stopp i kvalitet och kompetensutveckling.

Om projektet: 

" En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"
Berättade Britta Berglund, leg sjuksköterska, med doktor.

26 mars-15
Kom Astrid von Rosen till Baldersgatan    och berättade om familjens Etiopiska historia och om upplevelser från dagens Etiopien. Hon hade massor av erfarenhet och kunskap att tacksamt ta till sig.

23 april-15 arrarangerade Lisa Engström ett studiebesök till Cirkus Cirkör i Norsborg där cirkusutbildning ges.

29 april-15 var vi inbjudna till Vårdförbundet avdelning Stockholm på Östermalm där ordförande Eva Nowak presenterade Palestinian  Nursing and Midwifery Association (PNMA) , den största fackliga organisationen på Västbanken. Tillsammans med avdelning Stockholm driver PNMA ett projekt om organisations-och ledarskapsutveckling i Palestina. Intressanta bilder fick vi se och trevliga samtal följde. Mer information och reseberättelser finns på www.vardforbundet.se

21maj-15 besökte vi Hagalunds Tvätterimuseum i Masmo, Vårby. Föreståndare Olle Magnusson   visade bland mycket annat viktig kvinnohistoria. Hemsidan www.tvatterimuseet.se    


Måndag den 1:a juni
Ledningsgruppen åt en gemensam lunch med inbjudna gäster.   Din rubrik

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Birgitta Wannberg | Svar 15.04.2018 21.32

Program till Stadsteatern finns nu på Aktuellt.

Birgitta. | Svar 27.02.2016 18.07

Ambitionsnivån överskrider teknikförmågan. Men hurra att Britta kom in som foto- det var min önskan, om än på annan plats. Jag övar vidare.

Gunvor | Svar 25.02.2016 18.54

Bra bild Birgitta! Det vore ju trevligt om man kunde få in bilder just på den plats man själv vill, i det här fallet intill årsmötet, men tyvärr!

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.07 | 12:26

Kom gärna med synpunkter och frågor !

...
02.07 | 16:55

Här kan man t.ex. klicka om man vill anmäla intresse för blogginstruktion.

...
03.06 | 21:34

Så skönt att ha sanerat i mina gamla inlägg. Ha det fint alla. Birgitta.

...
02.05 | 15:37

Har stängt av musiken.

...
Du gillar den här sidan