VÄLKOMMEN TILL SPK

Maj

En del arbete kvarstår vid Slussen och för vår proffession. 

Den 12 maj är det internationella sjuksköterskedagen igen och från tio år gamla tidskriften IND Kit 2008, www.icn.ch . citeras följande uppmuntrande professionella ord översatta av UT. Primärvård var tema och ”Leverera kvaliet, betjäna samhällen: sjuksköterskor ledande primärvården” hette den. 

“... sjukhusbaserad kurativ behandling har visat sig otillräcklig i att möta befolkningens hälsobehov och ett paradigmskifte är på gång från sjukhusbaserad vård till primärvård” (s. 2). 

”I praktiskt taget alla länder är sjuksköterskorna den största gruppen av utförare av hälso- och sjukvård och inom primärvården utbildar de och handleder annan personal och planerar, organiserar, övervakar och utvärderar” (s. 7). 

”Det är viktigt att sjuksköterskor engagerar sig, leder och samordnar omvårdnaden och att deras roll inom politik och i utformandet av vården också uppfattas som legitim.” (s. 15).

”Sjuksköterskor inom primärvården ökar tillgängligheten av vård, ökar kostnadseffektiviteten, förbättrar resultaten, ökar kvalitetssäkringen, ökar krisåterhämtningen, ökar patientsamarbetet med vården, och ... underlättar för patienter att få hjälp i sina hem ...” (s. 16, 17). 

”Ledarskap är viktigt för att behålla primärvården som den stöttepelare den är inom hälso- och sjukvården och att positionera omvårdnad inom den. Detta kan förslagsvis ske genom att: profilera sjuksköterskors arbete inom primärvården ... skaffa ett forum för dialog och ökad förståelse för frågor och skillnader mellan primär omvårdnad och primär medicinsk vård” (s. 20). 

”Inom utbildningen är det dags att ändra inriktning från sjukhusbaserad vård till ett vidare primärvårdsperspektiv. ... och säkerställande av att primärvårdens begrepp används inom studenternas verksamhetsförlagda utbildning.” (s. 21). 

”Att arbeta juridiskt med frågor relaterde till verksamhetens omfattning och skyddad yrkestitel behöver också tydliggöras” (s. 23). Vidare ”… sjuksköterskornas förmåga i ... att sammanföra personer och familjer med rätt service och att bygga broar mellan patienter, patientgrupper och hjälpinstanser kommer att vara extra viktigt. Detta betyder mer samarbete, och det är utomordentligt viktigt att vi ser detta som omvårdnad och inte som distansering från omvårdnad ” (s. 25). 

”Sjuksköterskorna har kunskap,... , och numerisk överlägsenhet... Det är upp till sjuksköterskorna att skapa en ... framtid ... med hög kvalitet på primärvård för alla samhällen” (s. 26).


Referens: IND Kit, (International Nurses Day, IND Kit) 2008. International Council of Nurses 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland. www.icn.ch Copyright: International Council of Nurses 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland. 

“Alla rättigheter, inklusive översättning /.../ behöver skriven tillåtelse från ICN men korta utdrag under 300 ord kan reproduceras utan authorisation, under förutsättning att källan är angiven.”

Birgitta i maj 2008 och maj 2018

April 2018

Inspirerad från olika håll av vår sjuksköterskeprofession: av Oili Dahl (om SSFs omvårdnad.se), som var uppföljning av Brittas inlägg (i Dagens Medicin), som berörde vår oro för konsekvenserna för sjuksköterskorna om undersköterskorna får legitimation. Dagens möten med studenter och handledare för mittbedömningssamtal av Ersta studenter (som gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom psykiatrisk vård) var också så inspirerande, och utanför St. Görans sjukhus blommade årets första snödroppar.


Min framtidstro på vår profession är stark, tack vare masterutbildningen (vid De Sales Universitet i Pennsylvania) som först av alla kurser gav oss en historisk förankring i det som sjuksköterskeriet är, och som verkligen teoretiskt visade på den speciella profession vi har. Emellertid, så har sjuksköterskor ofta arbetat på teoretiskt perfekt sätt trots att teorin inte då var utvecklad eller ens uppfunnen. Nu utvecklas professionens kunskap kontinuerligt, ofta genom att beskriva vad vi har gjort.


Brittas berättelse är en av många som visar på viktiga insatser, som senare tagits över av andra. Det har hänt många av oss att vi först identifierat och bemött tidigare oidentifierade behov/problem som sedan tagits över av andra medan vi fått börja om med nya behov/problem som behövde identifieras och åtgärdas. 


Distriktssköterskan Inger Rising har en spännande kunskap som hon berättar om vid medlemsmötet den 19 april, klockan 13:30 på Baldersgatn 1. Välkommen. se aktuellt.


Birgitta, den 29/3 - 1/4 2018

Mars 2018

Efter SPKs årsmötet 2018 uppdaterade Oili Dahl oss professionellt, och inspirerade med SSFs uppmaningar ( omvårdnad.se). B land annat: #7 ”I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor” … #8 ”… med mandat … på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.” Vi följer upp vidare vid medlemsmöte 19/4 med Distriktssköterskan Inger Rising: Hur ser Distriktssköterskans framtid ut inom Hälso- och sjukvården i Sverige. Men först en annan berättelse:


Distriktssköterskan Britt Thörn hade erfarenhet av bland annat medicin, kirurgi, barn, och epidemisjukhus från  sjuksköterskeutbildningen, och arbetserfarenhet från neurokirurgi med respiratorer, och postoperations intensivvård när hon kom till Stockholm.


Hon gick Distriktssköterskeutbildning 1975 under sex månader på  heltid. Hon studerade senare också till Vårdlärare och tog universitetskurser i administration.


Hon arbetade kliniskt praktiskt som distriktssjuksköterska  i fem år inom hälso- och sjukvård för barn. Som den goda organisatör hon är fortsatte hon med administration.


Inom Sydöstra sjukvårdsområdet, med Värmdö, Nacka, Tyresö, Haninge, och Nynäshamn fortsatte Britt som Primärvårdsföreståndare i Tyresö kommun, med tre vårdcentraler på  35-40 000 invånare.


Primärvårdsområdet hade en ansvarig läkare, primärvårdschef, som mycket av Britts arbete utgick ifrån, och hon ”var honom behjälplig”. Budgetansvar hade han, men Britt skötte budgeten, med assistent för skrivarbetet. Årsrapporter och bokslut ingick. Hon ansvarade för att primärvården fungerade, hade överblick, organiserade, handledde, och delegerade. Allt för patientens bästa. Hon anställde sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden och läkarsekreterare.


Förutom med alla inom primärvården samverkade hon också med slutenvården och med kommunen Tyresö, och andra kommuner, bland annat med att organisera hemsjukvård och nattpatruller. Stockholm var en stor region och med andra föreståndare och chefer inom primärvården hölls regelbundna möten. 


Att undervisa i arbetet skedde på olika sätt, både till personal och studenter. I det ingick att skaffa verksamhetsförlagda  utbildningsplatser inom öppenvården för studenter från Ersta och Södersjukhuset och samarbete med skolorna.


”Husmor” på Söderhamns lasarett, hade eget fint vitt hus strax innan man kom till lasarettet. Hon bar sjuksköterskeuniform och hade pondus och representerade hela sjukhuset för mig när jag sökte jobb som mörkrumsbiträde på röntgen för 55 år sedan. Så som hon för mig var nyckeln till att hela sjukhuset fungerade, så tänker jag mig också Britt Thörn som Distriktssköterska och Primärvårdsföreståndare i Tyresö.


Bagarmossen, den 1 mars, 2018

Birgitta

Februari 2018


Snö och semlor och mycket tulpaner och dagarna är lite längre. Vi träffas snart för årsmötet och det ska bli trevligt som det alltid är att träffas. Vi vill gärna veta vad ni önskar med SPK så tänk efter och berätta för oss.  Efter mötet följer Oili Dahl upp frågan om legitimering för undersköterskor, och visst har vi synpunkter på vad det skulle innebära för sjuksköterskor. Vi fördjupar oss ytterligare i professionen i april men mer om det senare. Kom gärna också till Måleriyrkets museum, sista tillfället för det stänger den 17 april, och det är gratis.  Men vi kan bara var 10 personer. Se Aktuellt för detaljer. 


Den 3 februari 2018

Birgitta.

Januari 2018


Det är alltid spännande med ett nytt år och nu 2018 är det 100 år sedan mamma föddes. Tänker på hur mycket som hänt sedan dess. Bara under de 50 år som jag varit färdig sjuksköterska har det hänt massor. För er likaså förstår jag. Jag har också minnen med min mormor. Döttrar och barnbarn uppdaterar mig i vad som kan förväntas framåt i tiden, till exempel för mycket skärmtid. En ovana jag delar med barnbarnen, men föräldrarna håller efter dem. Jag däremot tillåter mig lyxen av att ha mycket skärmtid för det är så fantastiskt.  Fast visst är det mycket bekymmer  i världen. Då får man tänka på Hans Rosling som Gunvor också gillar och vad han lärde oss om hur bra det är med en massa saker i världen. Faktiskt! 

Våra planer för SPKs medlemsmöten finns under Aktiviteter och vi vill gärna höra vad ni önskar då vi träffas nästa gång för årsmötet som ni kommer att få skriftlig inbjudan till. 

Birgitta den 2 januari 2018.


 

December 2017

Och nu är det juldagsmorgon och hoppas alla har det bra och ute är det frostiga träd och innen är det varmt och god mat finns det att plocka fram utan större tillagning.  Skönt det också. 

***

Så är det redan december och julen närmar sig,  och på torsdag har vi  adventskaffe (se Aktuellt). Britta Berglund publicerade i Dagens Medicin den 29 november ett debattinlägg om undersköterskornas legitimation, som förklarats med att lindra sjuksköterskebrist. Hoppas ni kan hitta och läsa hennes inslag och vi kommer att ha kopior om någon vill ha på torsdags medlemsmöte. Eftersom vi i gruppen pratade om vad det innebar för oss letade jag upp och dammade av en replik som jag bifogar här: 


"APROPÅ

Apropå Britta Berglunds debattinlägg ”Undersköterskor är viktiga men kan inte ersätta sjuksköterskor” i Dagens Medicin (2017-11-29) samtalade SPKs ledningsgrupp om liknande erfarenheter. ”Masterutbildade kliniskt verksamma sjuksköterskor behövs också ” hade jag hävdat, tjatat om, skrivit om, och slutligen resignerat till, att det inte skulle komma på agendan ännu på många år. Så plötsligt 2012 kom det på agendan, fast tvärtom när Sineva Ribeiro, Ingela Wiklund och Ania Willman, ordförande i respektive Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svensk sjuksköterskeförening hävdade att ”Sjuksköterskor i Europa ska vara högskoleutbildade” i Dagens Nyheter Debatt (2012-11-30, s. 6) i respons till att det inom EU fanns en politisk rörelse som ville sänka nivån på sjuksköterske-utbildningen i Europa. 

Huruvida man tycker att sjuksköterskor med högre eller lägre kompetens behövs relaterar till uppfattningar man har om vad sjuksköterskor gör och där finns otydligheter. Detta är en personlig bedömning grundad på teoretisk och evidensbaserad kunskap, alltså första steget i sjuksköterskeprocessen, som är ett teoretiskt arbetsverktyg. För att tänka till om hur man uppfattar sjuksköterskor väljs i denna replik som fokus diagnos identitetsproblem (NANDA, 1993).

Försök har planerats med att visa på vad sjuksköterskor gör och åtgärder har  genomförts. Utvärderingen är att professionell självkänsla är tydlig med självtillit i förhållande till arbetet med patienter och teamets medlemmar och professionens arbetsuppgifter, och att sjuksköterskor är viktiga för  patienter och närstående vet de flesta. 

Emellertid kvarstår identitetsproblem med att i ord beskriva vad som görs, för att andra ska förstå. Därför behövs effektivare kommunikation utåt om hur viktig resurs sjuksköterskeprofessionen är för hälso-och sjukvården och dess kvalitet, och auktoritet gällande högre eller lägre kompetens kan inte professionen släppa ifrån sig. 

Stockholm den 4 december 2017.

Birgitta Wannberg

Ordförande i SPK (Sjuksköterskornas pensionärsklubb i Stockholms län.)

NANDA (North American Nursing Diagnoser Association). "


Birgitta den 5 december 2017.


November 2017


Välkommen till månadens medlemsmöte  ’att vara udda’, se informationen under Akutuellt. 


För övrigt kan jag berätta från Saratoga där min dotter med familj bor tillfälligt i ett hus med vinodlingar runt omkring. Det ser ut som manchestertyg sa någon för alla odlingar är raka linjer av vinrankor och man ser inga människor där. De arbetar medan det är mörkt och inte så varmt ute i  el-upplysta arbetsområden.  Det är bäst för vindruvorna, men kanske också för personalen? Det kan bli ordentligt varmt.  Nu är det tidig morgon och dimma här och där i vinodlingarna och i stora valnötsträdet utanför fönstret. 


Dotterns hus i Napa var ett av många hus som brann upp i den stora skogsbranden i Norra Kalifornien. Den elden följde jag indirekt på internet och förfasade mig över skadegörelsen. Elden, snarare eldarna, för det var många samtidigt,  verkade så enormt stora och flygplanen som försökte begränsa dem från luften såg så små ut. Men nu på nära håll är jag förvånad över att skadegörelsen inte märks ändå mycket mera. Den syns tydligt där elden drog fram och det set kusligt ut, men det är så oändligt mycket mer landskap som inte är skadat.


Barnbarnen leker högljutt och pannkakor steks, och i morgon åker jag hem, med en fördjupad kunskap om vad  beroende man är av varandra när det verkligen gäller. Men också vilken överväldigande omtanke som strömmat in till dotterns familj. 


Birgitta den 5 november, 2017.


Oktober 2017

När, var och hur ordnar SPK fest? Jo, i oktober när det brukar vara lite ruggigt ute, platsen är vårt vackra Sjuksköterskornas hus, och genom en 'Thanksgivingfest'. Den är inspirerad från Nordamerika. Kalkon, brödfyllning tillagad inuti kalkonen, potatismos, sås, tranbärssås, majs, höstgrönsaker, och pumpapaj serveras enligt traditionen. Det serverar vi också med viss försvenskning. Framför allt äter vi tillsammans. Om vi vill kan vi berätta för varandra om något vi är tacksamma för. Det hör till. Tack Gertrud Björklund för bilden från thanksgivinglunchen 2016.


Vi förbereder också för den 16 november då ordförande Elisabeth Wallenius berättar för oss om sällsynta diagnoser med tema ’Att vara udda’.  Problem i vården är att landstingen har regionalt ansvar och beslutar lokalt om den behandling som erbjuds trots nationella riktlinjer. Önskemål är att inte systemen utan patienten är i centrum. Det är ju också utgångspunkten för vad vi bygger vår omvårdnad på. 


 Sjuksköterskor från nätverket ’Kollega till kollega’ kommer att bjudas in, med kostnaden ordnad på annat sätt.  


Adventskaffet i december kommer att vara den 7 december. 


Birgitta den 1 oktober 2017. 


September 2017

Hej igen.
Stugan är nu tillbommad för vintern, kalendern fylls på och SPK-aktiviteter lockar. Teater i september *, Thanksgivinglunch i oktober, och traditionsenligt Adventskaffe i december. Se AKTUELLT för detaljer.

I november välkomnar vi vår inbjudna gäst Elisabeth Wallenius, förbundsordförande  för Sällsynta diagnoser . Vi har också Britta Berglunds forskningskunskap, och sjuksköterskeriet har vi som SPK grupp gedigna kunskaper i, och många intressanta vinklingar, som vi vill höra.

För övrigt är det promenader och god mat med vänner som lockar. Stora världen engagerar också och det är mycket på gång. Men en baby tryggt sovande i famnen på sin mamma som bärs till säkerhet från översvämmningens fasor påminner mig om att det är så otroligt mycket som faktiskt är rätt. 

* För oss som har biljetter redan.  Nästa år kan vi ta beställningar tidigare om fler vill gå med oss. 

Birgitta den 30 augusti 2017.


Maj 2017

Inför internationella sjukskötersedagen brukar jag sammanfatta lite av inspirationen som kommer från ICN då. Här är den.
 

Den 12 maj 2017 firas Internationella Sjuksköterskedagen igen. ICN (International Council of Nursing) som representerar 16 millioner sjuksköterskor i världen har i sin publikation IND2017[1] tema: Sjuksköterskor: en röst att leda, uppnå de hållbara utvecklingsmålen’.Det är en samordning med FNs SDGs (Sustainable Development Goals) som adresserar globala orättvisor. Till exempel att en billion människor saknar grundläggande sjukvård.


‘Bra hälsa och välmående’ är SDG 3. Det berör definitivt sjuksköterskor. Det gör också

andra SDGs. Till exempel ‘Kvalitetsutbildning’, ‘Genus’, ‘Fred, Rättvisa och Starka Institutioner’, ‘Rent Vatten och Sanitet’, ‘Noll Hunger’ och ‘Ingen Fattigdom’.

 

Sjuksköterskor som professionella inom hälso- och sjukvård har inflytande  “ …som går utanför individer, familjer, grupper, och samhällen de arbetar med. Det sträcker sig genom hälso- och sjukvårdssektorn till sjuksköterske- och barnmorskekollegor, medicine kollegor, andra hälso- och sjukvårdskollegor, och de med politiskt, administrativt och ekonomiskt ansvar.” (a.a. sid. 52)

 

I skriften (a.a.) presenterar bland annat Amanda McClellan, en sjuksköterska från Australien (A Global Public Health Emergency Advisor för IFRC (Röda Korstet och Röda Halvmånen) sitt arbete med Ebola virus i Sierra Leone 2014 – 2015. I Kanada försöker ‘Nurse Practitioners’ [2] bryta juridiska barriärer och visar att de ger allmän sjukvård till många invånare, speciellt ursprungsbefolkning bosatta i avlägsna samhällen, och i Kuba har hela befolkningen 100 % tillgång till sjuksköterska var än de bor.

 

Årets tema avser att öka medvetenheten om vad SDG är och varför de behövs och påminna om att sjuksköterskor  medverkar till att uppnå många av dem. Judith Shamian, ICN President,  uppmanar sjuksköterskor att deras röster är desperat behövda vid politisk utveckling och beslutsfattande.

 

En påminnelse är att (a.a. s. 54) “… ICN erbjuder sina medlemmar en plattform och medel att uppnå gemensamma mål genom collaborativ aktion, gemensamt arbete … , utveckling av professionen och utveckling av sina medlemmar.” Och som sagt, ICN representerar 16 millioner sjuksköterskor.

 

Sammanfattat och översatt  av Birgitta Wannberg, Sjuksköterskornas pensionärsklubb i Stockholm den 6 maj 2017.[1]Nurses: A Voice To Lead, Achieving The Sustainable Development Goals”, ICNs publikation (60 sidor) www.IND2017

 

[2]Nurse Practitioner är sjuksköterskor som i sin masterutbildning fokuserar på mer medicinsk vård än omvårdnad och de har funnits i Kananda i 20 år.

 


April 2017

Om terrorn blev nyheterna, och lidande och skräck.  Kärleksmanifestation som protest mot hat blev det också denna april. Världsnyhterna lades på hyllan, men mycket är på gång.  Glad Påsk blev det i alla fall och körsbärsträden blommade innan det kom snö. Det var  kallt, men påskägg fick barnen och påskliljor såldes i buketter för 14 kr.

På torsdag åker vi till Tumba och äter ärtsoppa. Den står redan på spisen för att tillredas och bli extra god fick vi veta.

Den 18 april, 2017. Birgitta.
I dag vaknade jag till skrämmande utrikesnyheter. Medan jag gjorde annat till dess att jag åter igen kollade nyheter så hände stora inrikesnyheter på Drottninggatan, mitt i Stockholm. Terrorism.

Människor har idag upplevt direkta hemskheter, och andra har chockats av dem på ett litet eller något större avstånd. Hat som förskräcker och förstör. Sorg. 

I lokal Facebookgrupp har en gravid kvinna gått över tiden. Med kommunikationen avstängd kommer inte mannen hem. Goda råd och erbjudanden strömmar in, båt och direkt hämtning erbjuds.  Omtanke.

Den 7 april, 2017, Birgitta.

Mars 2017

Bilden är av ett apotekskärl som Majne Hagberg donerade till Sjuksköterskornas hus.

Syr(upus) Ribes Niger betyder svartvinbärssirap som användes på apoteken som smakförbättrare vid beredning av flytande mediciner som togs in via munnen….”

 

Många av oss kan nog relatera till illaluktande och förmodligen illasmakande medicin som syrupen lyckades mer eller mindre ta bort. Hur många patienter har man inte försökt hjälpa svälja olika mediciner?

 

Citatet kommer från ett brev inuti kärlet. Där förklaras också att det är:

“en kopia av ett kärl som tillverkades i början av 1800-talet troligen av Mariebergs porslinsfabrik. Originalet finns på farmacihistoriska museet i Stockholm. 1995 gjordes av Apotekarsocieteten en serie kopior. … (som) delades ut … som födelsedagsgåvor eller som tack … “

Tack Majne Hagberg.

 

Efter årsmötet den 23 februari presenterade Gunvor Jonsson“Har Äldre Rättigheter?” och belyste problem som vi alla kunde relatera till. Många saker att ta ställning till lyfte Gunvor fram, och mycket speciallkunskap som ju vi alla som grupp har, lyftes också fram. Dels från att ha jobbat inom olika områden inom hälso- och sjukvården, och dels nu också mer och mer genom att vi själva får pröva på en del av den.

 

Efter årsmötet då Helene och jag sist av oss gick ut var det kallt och mörkt på Baldersgatan och där stod en av oss SPKare, 85 år och väntade på Färdtjänst. Den bil som skulle ha kommit kom inte. Hon ringde flera gånger medan vi stod bredvid henne och hon fick veta att den var på väg och att den skulle komma om 15 minuter.  Vilket den inte gjorde. En riktigt lång stund fick hon stå där och vänta. Det ska inte vara så!!!

 

Förutom att det var så fel med ett så dåligt utförande av Färdtjänsten pratade vi på om annat och fick veta lite mer sjuksköterskehistoria.

 

Den 3 mars 2017,  Birgitta.


Se Aktuellt för vårt program.

Februari 2017


Vad stolt jag är över våra sjuksköterskor tänkte jag på väg ifrån studentbesök på St. Görans sjukhus i dag. Vad kloka och duktiga de var handledarna jag träffade och Ersta sjuksköterskestudenterna likaså. Det är kul att arbeta lite då och då och det händer saker på min gamla arbetsplats, förbättringar. Jag är också oerhört tacksam för sjukvården mitt lilla barnbarn fick för ett år sedan. Visst vet jag att många problem finns och de befattar jag mig inte med idag.  Jag har fullt upp med Obamcare som jag givetvis inte har något alls att säga till om, men jag tycker i alla fall. Det som har byggts upp borde inte vara så lätt att rasera. Men det är just vad som är på väg att hända.

 

Min första önskan när jag började arbeta som sjuksköterska i USA var att jag skulle vilja ändra hela sjukvårdssystemet till att bli mer likt hur vi har det i Sverige. Jag hade naturligtvis inget alls att säga till om då heller, men det har alltid intresserat mig. Därför har jag på avstånd följt ACA, Affordable Cara Act som det  egentligen heter. Med pensionärstillvaro finns ju möjlighet att följa nyheter hemifrån i skön fåtölj.

 

 Välkommen till vårt årsmöte 13:30 på Baldersgatan 1, på torsdag den 23 februari. Då ska Gunvor Jonsson berätta om sjukvården för oss äldre:  Har Äldre Rättigheter? 


PS. Jag lyckades till slut få in en bild. St. Eriks sss HK64 firar 50 årsjubileum i år, och några planerar för det nu.


Den 6 februari 2017, Birgitta.


Januari 2017

Inbjudan till SPKs Årsmötet torsdagen den 23 februari klockan 13:30 på Baldersgatn 1 kommer att skickas nästa vecka. Om en viktig och för oss relevant fråga  “Har Äldre Rättigheter?” kommer Gunvor Jonsson att belysa från olika vinklar.

 

I god tid innan medlemsmötet torsdag den 23 mars klockan 13:30 har vi skaffat ett antal biljetter, och vi kan skaffa fler om intresset är stort, till  utställningen Tutankhamon – Graven och skatterna. Några av SPKs medlemmar har kanske besökt Egypten, men för oss som inte har gjort det är verkligen spännande.

 

Utställningen visar hur den mycket unga kungens grav från 1332 f.Kr. såg ut då den efter 3000 år upptäcktes 1922. Tutankhamon var nio år då han blev kung och han dog nio år senare, möjligen av en knäskada som infekterats står det i programmet (www.tutankhamun.se )  Han hann på sin korta regeringstid ändå göra stora förändringar och många frågetecken finns om vad som hände.

 

Utgrävningarna fotograferades i detalj och man kan följa utgrävningen av över tusen konstföremål . “Originalen är sköra och kan inte flyttas men fullskaliga repliker visas placerade som de påträffades för 94 år sedan. … med senaste tekniken levandegörs det forna riket vid Nilen” och vidare citat “det lär oss om vårt arv från Egypten”. 

 

Platsen för utställningen är Magasin 9, Frihamnen, Frihamnsgatan 66 och man tar sig direkt dit med Blåbuss 1 från Gärdet, via tunnelbanan från T-Centralen på 35 minuter.

 

I april  tar vi Pendeltåget från Centralen 12.01 till Tumba 12:45 och promenerar 1350 meter till ‘Saluhallen i Tumba med Blomsterhörnan’ och äter lunch. God ärtsoppa för 125 kr. men extra för punch.

 

Mer blommer tittar vi på i ‘Rosendals trädgård med guidad promenad’ maj 18, klockan 13:30. Med spårvagn linje 7 från Norrmalmstorg till Waldermarsudde är promenade till Rosendalsvägen 38  enligt SL 850 meter.

 

Till hösten har vi som vanligt Thanksgivinglunch och Adventskaffe men önskar flexibilitet för september och november. Aktiviteterna står uppdaterade i delen Aktuellt på hemsidan www.spksthlm.se och som vanligt i OmvårdnadsMagasinet. Kontaktperson finns också för de olika aktiviteterna.


Den 8 januari 2017. Birgitta. 2016


Sammanfattning av SKP under 2016: Inspirerande studiebesök och utflykt gjorde vi till Riksdagshuset, Handtryckta tapeter, Ersta museum, och Promenad på Kungsholmen med sjukhusen. Flera viktiga saker lärde vi oss vid Mötet med Alexandra Charles från hennes berättelse om sin framgångsrika organisation 2,6 millionersklubben. Yrkesmässigt och kulturellt program tog vi del av från Gudrun Persson vid Ersta Museum, som berättade intressant kvinnohistoria som inkluderade sjuksköterskehistoria, och kulturell och även professionell hantverksskicklighet uppskattade vi vid besöket till Handtryckta tapeter på Långholmen. Kamratlig samvaro “hemma” i Sjuksköterskornas fina hus hade vi vid Thanksgivinglunchen och Adventskaffet. Med andra ord, vi "...verkade för kamratlig samvaro genom yrkesmässiga och kulturella program vid möten, studiebesök och utflykter", så som riktlinjerna är för Sjuksköterskornas pensionärsklubb I Stockholm. Vi har många planer för våren och en del för hösten också men först kommer årsmötet.


Den 2 januari 2017, Birgitta.

December 2016

Beklagar förveckling om Adventskaffet. Fredag den 9 december är rätt.


Till Alla som kom torsdag hoppas jag verkligen att du/ni kan komma igen, men jag förstår svårigheterna. / (Birgitta 8 december i ett regnigt Kalifornien).  May-Lis, 0176 232324, Lisa  070 7708262, och Gunvor 070 3697601 är lättare att få tag på.


***


Inför Adventskaffet på fredag som jag missar vill jag passa på att säga “Hej” till alla trevliga SPKare. Mina barnbarnspromenader i Napa Valley inkluderar redwoodskog. Så jag bifogar bild på alternativ julgran. Eller?


Årets aktiviteter står det om på annan plats, och kommande program likaså. Här vill jag passa på att ta upp ett par andra aktiviteter. Som vi rapporterat om så har några av oss varit aktiva i Nätverket, före detta Fadderverksamheten som vi påbörjade efter Årsmötet 2015, och som bytt namn till Kollega till kollega. Vi har träffats för ‘Språk-Café’ tre gånger under hösten. Några mindre grupper har träffats också.


Inför Årsmötet 2016 vill jag föreslå att vi tar till oss hela den del som SPK har i Kollega till kollega nätverket. Hittills har jag sett det som en del som berörde oss som valde att vara aktiva inom nätverket. Inget hindrar dock att vi fortsätter att vara de aktiva men att vi ändå gör det som en del av SPKs verksamhet.


1,6 milionersklubben och Alexandra Charles inspirerar med sitt speciella engagemang i kvinnohjärtan, som de stödjer. Varför skulle inte SPK kunna göra något liknande och välja att stödja Sällsynta  Diagnoser. Dels har vi Britta Berglund som forskat om det och hennes expertkunskap ger oss en utmärkt bakgrund för att stödja just det. Vi har pratat om det i ledningsgruppen och Britta har inbjudit ordförande  att berätta mer för oss *. Dels så passar Sällsynta Diagnoser så bra till oss pensionerade sjuksköterskor med det ‘fokus’ vi har. Det är det breda, mycket generösa och inkluderande.


Sjuksköterskan utgår ju i sitt förhållande till patienten utifrån människan och det leder till ett bredare perspektiv än att utgå från den medicinska diagnosen. Det där om ‘Care’ och ‘Cure’ alltså. Därför passar ju Sällsynta Diagnoser så bra för just oss pensionerade sjuksköterskor, med vår synnerligen breda kunskap och erfarenhet.


* Det stod om Sällsynta Diagnoser i en bilaga till Svenska Dagblader rätt nyligen (korrekt datum saknas för tillfället) och att ordföraranden (namn bifogas senare) var på besök hos FN för att förklara vad det handlade om.


Den 7 december 2016, Birgitta

November 2016

Uppdatering 23 november. Valet i USA har tagit stor plats i media, ingen kan ha missat utgången. Snön har smält och Nya Karolinska sjukhuset har tagit emot sina första patienter. Vi hade Språk-Cafe' med föreläsning om snabbspår till legitimation för sjuksköterskor- och barnmorskor från 3dje land. Vi har besökt Riksdagshuset och vi ses på fredag den 9 december för Adventskaffe med julsånger och barnkör och fika med bland annat hembakade lussekatter. Nu skiner solen på balkonglådorna och i USA firas i helgen Thanksgiving. Vi inom SPK firade redan i oktober enligt  Kanadensisk sed. Fotograf Gertrud Björklund

***

Blomorna i balkonglådan snöas över och på TV följs Amerikanska valet, med Hillary som favorit. En till favorit är Libertarianernas vice president kandidat. W kallar jag hen, som sitter eller står lugn och oprovocerad mitt emellan alla politiska slagord. Visst vet jag att slagord har en funktion och är lätta att komma ihåg till exempel_" Om de går lågt så går vi högt", men det faller så många otrevliga slagord över valprocessen att det är störande. Till exempel om att bygga mur istället för bro. W som inte planerar att vinna och heller inte har en tjangs att göra det svarar eftertänksamt, klokt och ärligt på frågor, putsar till andras skarpa förenklingar eller överdrifter, nyanserar och förklarar och rättar till.

Rättar till, kan man som sjuksköterska också relatera till. Hur många gånger har man inte tröstat en orolig patient med att det läkaren sade inte var riktigt vad som uppfattats. Man mildrade ett slarvigt uttalande genom att nyansera det och därmed tröstade patienten.

Mycket arbete som sker i det fördolda glömms bort men det gör nytta. Blommorna i balkonglådan dog i natt men de som växer i rabatten på marken utanför, och också snöats över, och vars namn glömmts bort, kommer det att finnas nya skott på till våren 2017. Utgången på valet kommer i morgon vid 06:00 tiden.

Vi ses för Medlemsmöte 'En guidad visning av Riksdagshuset" på fredagen den 18 november och för  'Adventskaffe'  fredagen den 9 december.  OBS datumet!!!

Den 8 november, 2016. Birgitta.
Oktober
 
Nu har vi haft vår Thanksgivinglunch och det kommer att finnas foton från den - om några dagar - Förutom att konstatera att träd nu har gula och orange löv eller inga alls kvar så gör jag ett inlägg om en ändring.* Medlemsmöte Adventskaffe ändras till fredagen den 9 december!


I torsdags hade gruppen 'Kollega till kollega' Språk-cafe' här i Sjuksköterskornas hus och då berättade Rozita Afkhami Sadoughi engagerat om vad hon gått igenom från att som erfaren barnmorska i Iran komma hit och bli legitimerad sjuksköterska och barnmorska i Sverige. Speciellt uppskattade hon att i den svenska utbildningen ha lärt sig omvårdnad. Jag hade liknande erfarenhet från min masterutbildning i USA vad gäller att lära mig omvårdnad, där kallad "The Art and Science of Nursing". Framför allt uppskattade jag den kunskap som sjuksköterskor försökt beskriva  och förmedla teoretiskt och som är hörnstenarna i professionen. Fundamentet som resten vilar på.

Rozitas berättelse påminde mig om alla oberättade historier vi har.

"Människor är med om så mycket som litteraturen missar" sa Svetlana Alexsijevitjs i dokumentären av Staffan Julen på K- special SVT 2 samma kväll. Hon samlar själv material genom samtal med människor och det kan bli 500- 1000 röster till en bok som hon väljer ifrån och skriver ner. Det blir som en kör. Hon förskönar inte, hon utesluter miljö- och karaktärsbeskrivningar och låter rösterna vara anonyma.

Hon sa vid Nobelföreläsningen 2015 att hon påverkats av Sofia Fedortjenko, sjuksköterskan som skrev ner vad sårade soldater berättade för varandra, omedvetna om att den anonyma sjuksköterskan lyssnade.

I februari här nedanför skrev jag om Sofias sätt att skriva.

PS. Det blev för trångt här under 'Välkommen till SPK' fliken så jag tog bort tidigare inlägg men sparade februari. DS


FEBRUARI 2016

Februari
 
Härom dagen gjorde jag en ny bekantskap, Sofia Fedortjenko, som beskrivs i förordet till 'Ivan Speaks' av översättaren TH 1919: "Dessa uttalanden om krig och fred nedtecknade Madame Fedorshenko, en rysk sjuksköterska, från samtal hon hört bland ryska soldater vid fronten 1915, 1916, och 1917. Från en stor mängd material är de utvalda, översatta, och arrangerade. Dessa osammanhängande uttalanden av sårade soldater, många vilka inte kunde läsa eller skriva, liggande i sina tältsängar, samtalande utan föregående planering eller tankar på sjuksköterskans närvaro. Förutom översättning, är de skrivna absolut utan ändring..."

Ett exempel från boken (a.a. sid. 3): "Jag brukade sköta trädgården. Min pappa var trädgårdsmästare, och min farfar också. Dom var båda trädgårdsmästare.  Min farfar lärde sig trädgårdsarbete utomlands, och min mamma var en trädgårdsmästares dotter. Det är därför jag är en mjuk man. Från våra tidigaste år har vi inte sett blod, och har uppskattat blommor, men i kriget lever vi med maskar och skalbaggar. De grävde upp mig med rötterna från min trädgård, like ett gammalt päronträd. Vad för slags soldat är jag?"

Efter kritik om förvanskning av människors uttalanden förklarade Sofia (2): "Jag skrev inte journal ... jag var varken etnolog eller stenograf.. men jag var beslutsam ... jag har någonting - ofta ordfragment som påminner mig mer om intryck av det sedda och hörda än aktuella ord, men meningen är sanning som jag hörde, jag förhöll mig strikt..."

I presentationen inför 2015 års Nobelföreläsning berättade Sara Danius (3) att Svetlana Alexievich: "... betraktade Sofia som en föregångare, som skrev ner vad de sårade soldaterna sa när de trodde att de talade ostörda. De visste inte att den anonyma och sysselsatta sjuksköterskan lyssnade."

Visst kan man vara kollegialt stolt över att Sofias sätt att kommunicera om krigets människor genom deras egna berättelser och reflektioner utvecklades och förfinades av Nobelpristagaren i litteratur.

Referenser;
(1) alltför lång länk- kan skicka via mail om någon är intresserad.
(2) Wikipedia. (3) SVT.se Nobelföreläsningen.

TH. Thomas Wittemore. översatte från ryska till engelska. Från engelska till svenska är min egen översättning.


Den 3 februari 2016. Birgitta.
Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Birgitta Wannberg | Svar 02.05.2018 15.37

Har stängt av musiken.

Birgitta | Svar 01.04.2018 23.03

April bild kom fel. låst sig. Snödropparna får vänta.

Birgitta Wannberg | Svar 18.03.2018 18.47

Rekommenderar "Söndagarna med Vivian" av Sanna Björkman i Vård Fokus # 3 2018. eller på www.vardfokus.se Vivian Wahlberg och Barlin Alsharif

BIRGITTA WANNBERG | Svar 07.02.2018 23.03

KOM GÄRNA MED ÖNSKEMÅL OM HEMSIDAN

BIRGITTA WANNBERG | Svar 02.01.2018 19.11

Glada amatören undertecknad har nu fått in bilder från sista medlemsmötet. Det finns fler bilder- får se om de kommer in så småningom också.

Birgitta Wannberg | Svar 01.10.2017 15.54

Uppdatering, men teknikproblem vad färg bakom texten beträffar. Får fixa senare promenad i solen lockar nu.

Birgitta Wannberg | Svar 30.08.2017 19.01

Hoppas sommaren var fin fast några klagade på vädret.

Birgitta Wannberg | Svar 15.08.2017 14.01

Höstens program finns nu på Aktuellt.

Birgitta Wannberg | Svar 15.06.2017 16.04

OBSERVERA!!! Nattorienterarna Kulturhuset Stadsteatern är onsdagen den 20 september. Alla som ska gå har redan sina biljetter. Det står fel datum i OmvMag.

BIRGITTA WANNBERG | Svar 27.03.2017 14.23

brittas bilder är på plats nu i Fotodelen och jag lyckades också få dit Gertruds bild från i höstas.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

02.05 | 15:37

Har stängt av musiken.

...
15.04 | 21:32

Program till Stadsteatern finns nu på Aktuellt.

...
01.04 | 23:03

April bild kom fel. låst sig. Snödropparna får vänta.

...
18.03 | 18:47

Rekommenderar "Söndagarna med Vivian" av Sanna Björkman i Vård Fokus # 3 2018. eller på www.vardfokus.se Vivian Wahlberg och Barlin Alsharif

...
Du gillar den här sidan