Välkommen till SPK

Juli 2018.

Härliga sommaren består, nu med stålande sol och glittrande hav utanför min lilla stuga på ön, och måsarna tror jag just nu bygger bo ovanpå min skorsten. Aktiva medlemmar kommer med förslag på aktiviteter. Framför allt Britta Berglund som har en blogginstruktör på gång. Det tycker vi låter intressant.

Till det behöver vi flera datorer och en sal, på t.ex. Baldersgatan. Det bör också vara en egen aktivitet. Innan vi drar igång arrangemanget med Blogginstruktion, så undrar vi om det finns intresserade medlemmar som skulle vilja vara med?

Meddela någon av oss på ett eller annat sätt så kan vi arrangera därefter. Ett extra möte i höst eller till våren.

Ha en fortsatt skön sommar.
Den 2 juli 2018.
Birgitta

Sommar, sand, simmning eller annat...

Juni 2018

Så är det juni igen och förutom sommar, stugor, båtar och resor är vi extra aktuella som sjuksköterskor och som pensionärer inför valet i höst. Att titta på konsten i Nya Karolinska Sjukhuset fixar vi också i höst med eller utan deras guide. De tycks ha viktigare saker än att återkomma med svar på våra förfrågningar.  Kanske fel tid, med sommar, och semestrar och annat viktig. Ledningsgruppen avslutade i veckan med en trevlig lunch på Moderna museet och vi ser fram emot att efter en skön sommar träffas igen i september.  Se om aktiviteter i Aktuellt eller i OmvårdnadsMagasinet och kontakta oss i ledningsgruppen om ni har frågor. 

 

Den 3 juni 2018, Birgitta.

Maj 2018

Den 12 maj är det internationella sjuksköterskedagen igen och från tio år gamla tidskriften IND Kit 2008, www.icn.ch . citeras följande uppmuntrande professionella ord översatta av UT. Primärvård var tema och ”Leverera kvaliet, betjäna samhällen: sjuksköterskor ledande primärvården” hette den. 

“... sjukhusbaserad kurativ behandling har visat sig otillräcklig i att möta befolkningens hälsobehov och ett paradigmskifte är på gång från sjukhusbaserad vård till primärvård” (s. 2). 

”I praktiskt taget alla länder är sjuksköterskorna den största gruppen av utförare av hälso- och sjukvård och inom primärvården utbildar de och handleder annan personal och planerar, organiserar, övervakar och utvärderar” (s. 7). 

”Det är viktigt att sjuksköterskor engagerar sig, leder och samordnar omvårdnaden och att deras roll inom politik och i utformandet av vården också uppfattas som legitim.” (s. 15).

”Sjuksköterskor inom primärvården ökar tillgängligheten av vård, ökar kostnadseffektiviteten, förbättrar resultaten, ökar kvalitetssäkringen, ökar krisåterhämtningen, ökar patientsamarbetet med vården, och ... underlättar för patienter att få hjälp i sina hem ...” (s. 16, 17). 

”Ledarskap är viktigt för att behålla primärvården som den stöttepelare den är inom hälso- och sjukvården och att positionera omvårdnad inom den. Detta kan förslagsvis ske genom att: profilera sjuksköterskors arbete inom primärvården ... skaffa ett forum för dialog och ökad förståelse för frågor och skillnader mellan primär omvårdnad och primär medicinsk vård” (s. 20). 

”Inom utbildningen är det dags att ändra inriktning från sjukhusbaserad vård till ett vidare primärvårdsperspektiv. ... och säkerställande av att primärvårdens begrepp används inom studenternas verksamhetsförlagda utbildning.” (s. 21). 

”Att arbeta juridiskt med frågor relaterde till verksamhetens omfattning och skyddad yrkestitel behöver också tydliggöras” (s. 23). Vidare ”… sjuksköterskornas förmåga i ... att sammanföra personer och familjer med rätt service och att bygga broar mellan patienter, patientgrupper och hjälpinstanser kommer att vara extra viktigt. Detta betyder mer samarbete, och det är utomordentligt viktigt att vi ser detta som omvårdnad och inte som distansering från omvårdnad ” (s. 25). 

”Sjuksköterskorna har kunskap,... , och numerisk överlägsenhet... Det är upp till sjuksköterskorna att skapa en ... framtid ... med hög kvalitet på primärvård för alla samhällen” (s. 26).


Referens: IND Kit, (International Nurses Day, IND Kit) 2008. International Council of Nurses 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland. www.icn.ch Copyright: International Council of Nurses 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland. 

“Alla rättigheter, inklusive översättning /.../ behöver skriven tillåtelse från ICN men korta utdrag under 300 ord kan reproduceras utan authorisation, under förutsättning att källan är angiven.”


I maj 2008 och maj 2018,  Birgitta
April 2018. 

Inspirerad från olika håll av vår sjuksköterskeprofession: av Oili Dahl (om SSFs omvårdnad.se), som var uppföljning av Brittas inlägg (i Dagens Medicin), som berörde vår oro för konsekvenserna för sjuksköterskorna om undersköterskorna får legitimation. Dagens möten med studenter och handledare för mittbedömningssamtal av Ersta studenter (som gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom psykiatrisk vård) var också så inspirerande, och utanför St. Görans sjukhus blommade årets första snödroppar.


Min framtidstro på vår profession är stark, tack vare masterutbildningen (vid De Sales Universitet i Pennsylvania) som först av alla kurser gav oss en historisk förankring i det som sjuksköterskeriet är, och som verkligen teoretiskt visade på den speciella profession vi har. Emellertid, så har sjuksköterskor ofta arbetat på teoretiskt perfekt sätt trots att teorin inte då var utvecklad eller ens uppfunnen. Nu utvecklas professionens kunskap kontinuerligt, ofta genom att beskriva vad vi har gjort.


Brittas berättelse är en av många som visar på viktiga insatser, som senare tagits över av andra. Det har hänt många av oss att vi först identifierat och bemött tidigare oidentifierade behov/problem som sedan tagits över av andra medan vi fått börja om med nya behov/problem som behövde identifieras och åtgärdas. 


Distriktssköterskan Inger Rising har en spännande kunskap som hon berättar om vid medlemsmötet den 19 april, klockan 13:30 på Baldersgatn 1. Välkommen. se aktuellt.


Den 29/3 - 1/4 2018,  Birgitta


 

Mars 2018

Efter SPKs årsmötet 2018 uppdaterade Oili Dahl oss professionellt, och inspirerade med SSFs uppmaningar ( omvårdnad.se). B land annat: #7 ”I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor” … #8 ”… med mandat … på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.” Vi följer upp vidare vid medlemsmöte 19/4 med Distriktssköterskan Inger Rising: Hur ser Distriktssköterskans framtid ut inom Hälso- och sjukvården i Sverige. Men först en annan berättelse:

 

Distriktssköterskan Britt Thörn hade erfarenhet av bland annat medicin, kirurgi, barn, och epidemisjukhus från  sjuksköterskeutbildningen, och arbetserfarenhet från neurokirurgi med respiratorer, och postoperations intensivvård när hon kom till Stockholm.

 

Hon gick Distriktssköterskeutbildning 1975 under sex månader på  heltid. Hon studerade senare också till Vårdlärare och tog universitetskurser i administration.

 

Hon arbetade kliniskt praktiskt som distriktssjuksköterska  i fem år inom hälso- och sjukvård för barn. Som den goda organisatör hon är fortsatte hon med administration.

 

Inom Sydöstra sjukvårdsområdet, med Värmdö, Nacka, Tyresö, Haninge, och Nynäshamn fortsatte Britt som Primärvårdsföreståndare i Tyresö kommun, med tre vårdcentraler på  35-40 000 invånare.

 

Primärvårdsområdet hade en ansvarig läkare, primärvårdschef, som mycket av Britts arbete utgick ifrån, och hon ”var honom behjälplig”. Budgetansvar hade han, men Britt skötte budgeten, med assistent för skrivarbetet. Årsrapporter och bokslut ingick. Hon ansvarade för att primärvården fungerade, hade överblick, organiserade, handledde, och delegerade. Allt för patientens bästa. Hon anställde sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden och läkarsekreterare.

 

Förutom med alla inom primärvården samverkade hon också med slutenvården och med kommunen Tyresö, och andra kommuner, bland annat med att organisera hemsjukvård och nattpatruller. Stockholm var en stor region och med andra föreståndare och chefer inom primärvården hölls regelbundna möten. 

 

Att undervisa i arbetet skedde på olika sätt, både till personal och studenter. I det ingick att skaffa verksamhetsförlagda  utbildningsplatser inom öppenvården för studenter från Ersta och Södersjukhuset och samarbete med skolorna.

 

”Husmor” på Söderhamns lasarett, hade eget fint vitt hus strax innan man kom till lasarettet. Hon bar sjuksköterskeuniform och hade pondus och representerade hela sjukhuset för mig när jag sökte jobb som mörkrumsbiträde på röntgen för 55 år sedan. Så som hon för mig var nyckeln till att hela sjukhuset fungerade, så tänker jag mig också Britt Thörn som Distriktssköterska och Primärvårdsföreståndare i Tyresö.

 

Bagarmossen, den 1 mars, 2018, Birgitta.

Februari 2018

Snö och semlor och mycket tulpaner och dagarna är lite längre. Vi träffas snart för årsmötet och det ska bli trevligt som det alltid är att träffas. Vi vill gärna veta vad ni önskar med SPK så tänk efter och berätta för oss.  Efter mötet följer Oili Dahl upp frågan om legitimering för undersköterskor, och visst har vi synpunkter på vad det skulle innebära för sjuksköterskor. Vi fördjupar oss ytterligare i professionen i april men mer om det senare. Kom gärna också till Måleriyrkets museum, sista tillfället för det stänger den 17 april, och det är gratis.  Men vi kan bara var 10 personer. Se Aktuellt för detaljer. 

 

Den 3 februari 2018, Birgitta.

Januari 2018

Det är alltid spännande med ett nytt år och nu 2018 är det 100 år sedan mamma föddes. Tänker på hur mycket som hänt sedan dess. Bara under de 50 år som jag varit färdig sjuksköterska har det hänt massor. För er likaså förstår jag. Jag har också minnen med min mormor. Döttrar och barnbarn uppdaterar mig i vad som kan förväntas framåt i tiden, till exempel för mycket skärmtid. En ovana jag delar med barnbarnen, men föräldrarna håller efter dem. Jag däremot tillåter mig lyxen av att ha mycket skärmtid för det är så fantastiskt.  Fast visst är det mycket bekymmer  i världen. Då får man tänka på Hans Rosling som Gunvor också gillar och vad han lärde oss om hur bra det är med en massa saker i världen. Faktiskt! 

 

Våra planer för SPKs medlemsmöten finns under Aktiviteter och vi vill gärna höra vad ni önskar då vi träffas nästa gång för årsmötet som ni kommer att få skriftlig inbjudan till. 

 

Den 2 januari 2018, Birgitta.

December 2017

Och nu är det juldagsmorgon och hoppas alla har det bra och ute är det frostiga träd och innen är det varmt och god mat finns det att plocka fram utan större tillagning.  Skönt det också.  

 

***

 

Så är det redan december och julen närmar sig,  och på torsdag har vi  adventskaffe (se Aktuellt). Britta Berglund publicerade i Dagens Medicin den 29 november ett debattinlägg om undersköterskornas legitimation, som förklarats med att lindra sjuksköterskebrist. Hoppas ni kan hitta och läsa hennes inslag och vi kommer att ha kopior om någon vill ha på torsdags medlemsmöte. Eftersom vi i gruppen pratade om vad det innebar för oss letade jag upp och dammade av en replik som jag bifogar här: 

 

"APROPÅ

Apropå Britta Berglunds debattinlägg ”Undersköterskor är viktiga men kan inte ersätta sjuksköterskor” i Dagens Medicin (2017-11-29) samtalade SPKs ledningsgrupp om liknande erfarenheter. 

 

”Masterutbildade kliniskt verksamma sjuksköterskor behövs också ” hade jag hävdat, tjatat om, skrivit om, och slutligen resignerat till, att det inte skulle komma på agendan ännu på många år. Så plötsligt 2012 kom det på agendan, fast tvärtom när Sineva Ribeiro, Ingela Wiklund och Ania Willman, ordförande i respektive Vårdförbundet, Barnmorskeförbundet och Svensk sjuksköterskeförening hävdade att ”Sjuksköterskor i Europa ska vara högskoleutbildade” i Dagens Nyheter Debatt (2012-11-30, s. 6) i respons till att det inom EU fanns en politisk rörelse som ville sänka nivån på sjuksköterske-utbildningen i Europa. 

 

Huruvida man tycker att sjuksköterskor med högre eller lägre kompetens behövs relaterar till uppfattningar man har om vad sjuksköterskor gör och där finns otydligheter. Detta är en personlig bedömning grundad på teoretisk och evidensbaserad kunskap, alltså första steget i sjuksköterskeprocessen, som är ett teoretiskt arbetsverktyg. För att tänka till om hur man uppfattar sjuksköterskor väljs i denna replik som fokus diagnos identitetsproblem (NANDA, 1993).

 

Försök har planerats med att visa på vad sjuksköterskor gör och åtgärder har  genomförts. Utvärderingen är att professionell självkänsla är tydlig med självtillit i förhållande till arbetet med patienter och teamets medlemmar och professionens arbetsuppgifter, och att sjuksköterskor är viktiga för  patienter och närstående vet de flesta. 

 

Emellertid kvarstår identitetsproblem med att i ord beskriva vad som görs, för att andra ska förstå. Därför behövs effektivare kommunikation utåt om hur viktig resurs sjuksköterskeprofessionen är för hälso-och sjukvården och dess kvalitet, och auktoritet gällande högre eller lägre kompetens kan inte professionen släppa ifrån sig. 

 

Stockholm den 4 december 2017.

Birgitta Wannberg

Ordförande i SPK (Sjuksköterskornas pensionärsklubb i Stockholms län.)

NANDA (North American Nursing Diagnoser Association). "

 

Den 5 december 2017, Birgitta. 

November 2017

Välkommen till månadens medlemsmöte  ’att vara udda’, se informationen under Akutuellt. 

 

För övrigt kan jag berätta från Saratoga där min dotter med familj bor tillfälligt i ett hus med vinodlingar runt omkring. Det ser ut som manchestertyg sa någon för alla odlingar är raka linjer av vinrankor och man ser inga människor där. De arbetar medan det är mörkt och inte så varmt ute i  el-upplysta arbetsområden.  Det är bäst för vindruvorna, men kanske också för personalen? Det kan bli ordentligt varmt.  Nu är det tidig morgon och dimma här och där i vinodlingarna och i stora valnötsträdet utanför fönstret. 

 

Dotterns hus i Napa var ett av många hus som brann upp i den stora skogsbranden i Norra Kalifornien. Den elden följde jag indirekt på internet och förfasade mig över skadegörelsen. Elden, snarare eldarna, för det var många samtidigt,  verkade så enormt stora och flygplanen som försökte begränsa dem från luften såg så små ut. Men nu på nära håll är jag förvånad över att skadegörelsen inte märks ändå mycket mera. Den syns tydligt där elden drog fram och det set kusligt ut, men det är så oändligt mycket mer landskap som inte är skadat.

 

Barnbarnen leker högljutt och pannkakor steks, och i morgon åker jag hem, med en fördjupad kunskap om vad  beroende man är av varandra när det verkligen gäller. Men också vilken överväldigande omtanke som strömmat in till dotterns familj. 

 

Den 5 november, 2017, Birgitta.


 

Oktober 2017

När, var och hur ordnar SPK fest? Jo, i oktober när det brukar vara lite ruggigt ute, platsen är vårt vackra Sjuksköterskornas hus, och genom en 'Thanksgivingfest'. Den är inspirerad från Nordamerika. Kalkon, brödfyllning tillagad inuti kalkonen, potatismos, sås, tranbärssås, majs, höstgrönsaker, och pumpapaj serveras enligt traditionen. Det serverar vi också med viss försvenskning. Framför allt äter vi tillsammans. Om vi vill kan vi berätta för varandra om något vi är tacksamma för. Det hör till. Tack Gertrud Björklund för bilden från thanksgivinglunchen 2016.

 

Vi förbereder också för den 16 november då ordförande Elisabeth Wallenius berättar för oss om sällsynta diagnoser med tema ’Att vara udda’.  Problem i vården är att landstingen har regionalt ansvar och beslutar lokalt om den behandling som erbjuds trots nationella riktlinjer. Önskemål är att inte systemen utan patienten är i centrum. Det är ju också utgångspunkten för vad vi bygger vår omvårdnad på. 

 

 Sjuksköterskor från nätverket ’Kollega till kollega’ kommer att bjudas in, med kostnaden ordnad på annat sätt.  

 

Adventskaffet i december kommer att vara den 7 december. 

 

Den 1 oktober 2017, Birgitta.


September 2017

Hej igen.

Stugan är nu tillbommad för vintern, kalendern fylls på och SPK-aktiviteter lockar. Teater i september *, Thanksgivinglunch i oktober, och traditionsenligt Adventskaffe i december. Se AKTUELLT för detaljer.

 

I november välkomnar vi vår inbjudna gäst Elisabeth Wallenius, förbundsordförande  för Sällsynta diagnoser . Vi har också Britta Berglunds forskningskunskap, och sjuksköterskeriet har vi som SPK grupp gedigna kunskaper i, och många intressanta vinklingar, som vi vill höra.

 

För övrigt är det promenader och god mat med vänner som lockar. Stora världen engagerar också och det är mycket på gång. Men en baby tryggt sovande i famnen på sin mamma som bärs till säkerhet från översvämmningens fasor påminner mig om att det också är så otroligt mycket som faktiskt är rätt. Att människor ställer upp för varandra till exempel. och att lilla bebisen sov så tryggt trots allt. 

 

* För oss som har biljetter redan.  Nästa år kan vi ta beställningar tidigare om fler vill gå med oss. 

 

Den 30 augusti 2017, Birgitta.


 Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Lisa Engström | Svar 11.07.2018 12.26

Kom gärna med synpunkter och frågor !

Birgitta Wannberg | Svar 02.07.2018 16.55

Här kan man t.ex. klicka om man vill anmäla intresse för blogginstruktion.

Birgitta Wannberg | Svar 03.06.2018 21.34

Så skönt att ha sanerat i mina gamla inlägg. Ha det fint alla. Birgitta.

Birgitta Wannberg | Svar 02.05.2018 15.37

Har stängt av musiken.

Birgitta | Svar 01.04.2018 23.03

April bild kom fel. låst sig. Snödropparna får vänta.

Birgitta Wannberg | Svar 18.03.2018 18.47

Rekommenderar "Söndagarna med Vivian" av Sanna Björkman i Vård Fokus # 3 2018. eller på www.vardfokus.se Vivian Wahlberg och Barlin Alsharif

BIRGITTA WANNBERG | Svar 07.02.2018 23.03

KOM GÄRNA MED ÖNSKEMÅL OM HEMSIDAN

BIRGITTA WANNBERG | Svar 02.01.2018 19.11

Glada amatören undertecknad har nu fått in bilder från sista medlemsmötet. Det finns fler bilder- får se om de kommer in så småningom också.

Birgitta Wannberg | Svar 01.10.2017 15.54

Uppdatering, men teknikproblem vad färg bakom texten beträffar. Får fixa senare promenad i solen lockar nu.

Birgitta Wannberg | Svar 30.08.2017 19.01

Hoppas sommaren var fin fast några klagade på vädret.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

11.07 | 12:26

Kom gärna med synpunkter och frågor !

...
02.07 | 16:55

Här kan man t.ex. klicka om man vill anmäla intresse för blogginstruktion.

...
03.06 | 21:34

Så skönt att ha sanerat i mina gamla inlägg. Ha det fint alla. Birgitta.

...
02.05 | 15:37

Har stängt av musiken.

...
Du gillar den här sidan